040-2842825
Ons werk "ons werk: ambacht met aandacht!"

Monumentenzorg is onze kernactiviteit. Sober, doelmatig en met de nadruk op kwaliteit is de wijze waarop we onze werkzaamheden uitvoeren. Omdat bouwen draait om u als opdrachtgever zien wij in goede samenwerking de belangrijkste voorwaarde voor een succesvol bouwproject. In die samenwerking zien wij graag vakmanschap van alle partijen.

Ons werk

Een vacature bij ons is een vacature voor vakmanschap. Een investering in je toekomst die blijft